ЧЕТИРИ НОВА КОНКУРСА ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

Удружења грађана и мрежа локалних канцеларија за младе представљају најважнијхе партнере Министарства омладине и спорта у остваривању визије и циљева Националне стратегије за младе, због чега се већ пету годину за редом расписују конкурси за финансирање и суфинансирање пројеката из области омладинске политике. Од како је уз снажну подршку цивилног сектора основано Министарство омладине и спорта, до сада, оно је финансирало или суфинансирало преко 500 пројеката удружења из области омладинске политике, 250 различитих удружења. Тренутно траје пријављивање пројеката за три конкурса (Конкурс за подизање капацитета омладинских удружења, Конкурс за реализацију међународне сарадње у области омладинске политике, Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе за имплементацију локалних акционих планова за младе), а расписана су још четири нова. Свесни потребе да се помогне активизам младих и да се подигну капацитети нових омладинских организација, и ове године расписани је конкурс са тим циљем. Један од најбитнијих процеса у планирању и заступању интереса младих јесте оснаживање њихових капацитета и умрежавање како би ефективно могли да спроводе омладинску политику. Даље подстицање активизма младих омогућиће и ресурс центри за учешће у процесу подстицања активизма младих. Када је основано Министарство омладине и спорта, само 5 општина у Србији је имало своје канцеларије а младе, да би их данас било 120. Мрежа канцеларија за младе спустила је омладинску политику на локални ниво, тамо где младима највише значи, тако да ће се и ове године наставити са давањем подршке њиховом раду. Кроз редовне годишње конкурсе, Министарство омладине и спорта жели да успостави и трајне механизме сарадње владиног и невладиног сектора, подигне капацитете омладинских удружења и да им омогући активно учешће у реализацији циљева Националне стратегије за младе. Идеја нам је да заједно допринесемо остварењу визије да Србија буде земља у којој ће млади активно учествовати у свим сферама друштвеног живота и имати једнака права и могућности за пун развој својих потенцијала. Учествујући на досадашњим конкурсима Министарства омладине и спорта, омладинска удружења и удружења која се баве младима препознали су своју улогу и потврдили значај свог активизма у развоју омладинске политике у Србији. Овде можете преузети документацију за следеће конкурсе за програме и пројекте у области омладинске политике: 1. Конкурс за спровођење циљева Националне стратегије за младе Рок за достављање предлога пројеката је 09. мај 2011. године. 2. Конкурс за спровођење циљева Националне стратегије за младе – Ресурс центри за учешће у процесу подстицања активизма младих Рок за достављање предлога пројеката је 15. април 2011. године. 3. Конкурс за праћење и промоцију рада канцеларија за младе Рок за достављање предлога пројеката је 15. април 2011. године. 4. Конкурс за подизање капацитета омладинских удружења – Обука из области припреме (писања) пројеката и управљања пројектним циклусом Рок за достављање предлога пројеката је 21. април 2011. године. Право учешћа на конкурсима имају регистрована удружења (омладинска удружења која имају најмање две трећине чланова млађих од 30 година, као и удружења која се баве младима и која су имала искуства у раду са младима) на територији Републике Србије, која доставе Министарству, у прописаном року, предлоге пројеката на основу објављеног конкурса (чији саставни део чине смернице са ближе одређеним критеријумима за подносиоце предлога пројеката, процедурама пријављивања и начинима процене и одабира пројеката, као и задати обрасци за конкурисање, које утврђује Министарство и објављују на својој званичној интернет презентацији). За додатне информације можете се обратити на бројеве телефона: + 381 11 301 4311 за конкурсe 1 и 4, као и +381 11 313 09 19 за конкурсе 2 и 3 или путем електронске поште на адресу: omladina@mos.gov.rs.

Партнери

Top