ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈЕ ЗА МЕСЕЦ ЈУН СТИПЕНДИСТИМА ФОНДА НА ЗАВРШНИМ ГОДИНАМА СТУДИЈА

Министарство омладине и спорта Републике Србије обавештава стипендисте Фонда за младе таленте Републике Србије по Конкурсу за стипендирање до 800 најбољих студената завршних година основних академских студија и до 400 студената завршних година мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија за школску 2015/16. годину да је исплата стипендије за месец јун за све добитнике у износу од 30.000,00 динара предвиђена за 15. јул 2016. године.

Такође, овим путем подсећамо стипендисте Фонда по наведеном конкурсу да за месеце јул и август нису предвиђене исплате стипендије, с обзиром да су наведени месеци ненаставни и да се исплата последње, септембарске рате стипендије очекује половином октобра.

Подсећамо још једном све стипендисте да се придржавају свих уговорних обавеза а посебно да у року од две године од дана закључивања уговора о стипендирању заврше студије за које су добили стипендију и да даваоцу стипендије доставе уверење о дипломирању или оверену фотокопију уверења о дипломирању или дипломе, односно званичне потврде факултета/универзитета о завршеном степену студија, односно године студија за коју су добили стипендију у року од 30 дана од дана дипломирања, односно завршетка године студија за коју су добили стипендију.

Партнери

Top