МОГУЋНОСТ ЗА ПРАКСУ СТИПЕНДИСТА ФОНДА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

Позивамо младе професионалце, дипломце и студенте постдипломских студија, да се пријаве за учешће у програму радних пракси који реализује Београдска отворена школа уз подршку USAID Пројекта за боље услове пословања и Министарства омладине и спорта Републике Србије.

Podrska LOGO

Конкурс је отворен за мотивисане младе професионалце који желе да стекну искуство кроз праксу у државним органима Републике Србије, а поседују следеће вештине и способности:

• одлично нумеричко резоновање и аналитичко мишљење • истраживачке вештине • одлично познавање рада у exel програму • пословна кореспонденција на српском језику • комуникацијске вештине • спремност на тимски рад • одговорност и прецизност у раду • пожељно знање енглеског језика

Предност на конкурсу имаће бивши стипендисти Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта Републике Србије. Петомесечну плаћену праксу у периоду од јула/августа до новембра/децембра 2014. године могуће је обављати на следећим позицијама:

 • Институција
 • Министарство финансија, Сектор буџета
 • Позиција: Сарадник на изради буџета, 3 позиције
Основне дужности
 • - Учествовање у припреми израде Упутства за припрему буџета Републике Србије;
 • - Учествовање у изради мишљења и анализа и у праћењу примања и издатака додељеног буџетског корисника;
 • - Праћење додељеног буџетског корисника у смислу припреме и израде програмског буџета.
Услови
 • - диплома (основних или постдипломских) студија економских или организационих наука
 • - пожељно искуство у области економске анализе и планирања
____________________________________________________________
 • Институција
 • Министарство финансија, Сектор буџета
 • Позиција: Сарадник на изради нормативних аката, 1 позиција
Основне дужности
 • - Учествовање у припреми и изради прописа везаних за буџет;
 • - Учествовање у припреми мишљења на нормативна акта чији је носилац Сектор буџета и аката за прописе који су у надлежности других ресора, али се тичу и Сектора буџета.
Услови
 • - диплома (основних или постдипломских) студија правних или сродних наука
 • - одлично познавање законодавног речника
 • - пожељно је познавање процеса европских интеграција

Поред прилике за учење и стицање радног искуства у државним органима Републике Србије, Београдска отворена школа ће младим практикантима обезбедити и додатну обуку за меке вештине, каријерно саветовање, скромну новчану надокнаду, као и могућност за професионално повезивање и умрежавање. Изабраним практикантима ће бити додељен ментор из државне инстутуције у којој се реализује стручна пракса.

Позивамо заинтересоване кандидате да попуне кратак апликациони формулар за позицију за коју конкуришу, а који се налази на линку овде.

Поред попуњеног формулара, потребно је доставити и радну биографију (CV), мотивационо писмо и скенирани примерак дипломе о завршеним студијама или потврде о дипломирању, са јасном назнаком позиције за коју се пријављујете у наслову поруке, електронском поштом на адресу prakse@bos.rs  најкасније до 30. јуна 2014. године. Непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Сви учесници конкурса биће обавештени о исходу селекције.

За више информација можете контактирати Центар за вођење каријере и саветовање Београдске отворене школе искључиво путем имејл адресе prakse@bos.rs

Партнери

Top