НОВО РАДНО МЕСТО У КОМПАНИЈИ BUCK ЗА СТИПЕНДИСТЕ ФОНДА

Обавештавамо стипендисте Фонда за младе таленте да је компанија BUCK расписала конкурс за радно место у Сектору за развој, на позицији Инжењера развоја.

Фирма BUCK је водећи произвођач светиљки, добитник преко двадесет националних и интернационалних награда за индустријски дизајн, графички дизајн и архитектуру.

 Наведени конкурс намењен је дипломираним инжењерима машинства који испуњавају следеће услове:

 Општи услови које кандидат треба да испу:

- Диплома машинског факултета са мастер студија, смер: а) дизајн у машинству (http://www.mas.bg.ac.rs/studije/mas/modul-7 , б) производно машинство (http://www.mas.bg.ac.rs/studije/mas/modul-16) - Познавање рада на рачунару са MS Office пакетом и CATIA V5 S/W; - Активно знање енглеског језика; - Пожељно знање немачког језика (пасивно/активно); - Пожељно искуство рада у струци; - Поседовање возачке дозволе Б категорије.

Дневни задаци и дужности самосталног инжењера развоја:

1. анализира и самостално израђује производну документацију нових производа базирану на CATIA V5 3D CAD софтверу, као и развој алата који прате нове производе; 2. координира реализацију прототипова нових производа и нултих серија; 3. проверава готов производ и контролише његову усаглашеност са документацијом; 4. анализира функционалност постојећих производа и/или технологија и према потреби иницира техничке промене у циљу повећања функционалности и смањивања трошкова израде; 5.  прати реализацију технологије израде производа у производњи; 6.  сарађује са спољним сарадницима друштва; 7. развија кооперантску мрежу са фирмама напредних технологије у циљу проширења флексибилности понуде (нови производи) и капацитета производног програма друштва; 8. по захтеву производње, у договореном року израђује неопходну радионичку документацију; 9. по захтеву продаје учествује у изради техничких модела осветљења и израђује производну документацију за нове производе; 10. спроводи политику и реализацију циљева квалитета; 11. испуњава обавеза са становишта Закона о заштити на раду и подзаконских аката; 12. креира имиџ друштва уз поштовање кодекса понашања и организационе културе друштва;

 Кандидати који испуњавају наведене услове своју биографију могу послати на мејл: jelena.ilic@mos.gov.rs, најкасније до 8. јула 2016. године, након чега ће компанија BUCK вршити селекцију.

Одабрани кандитат ће имати прилике да ради са врхунским дизајнерима, машинским инжењерима и електроинжењерима, водећим светским институтима у области осветљења, у стимулативном и динамичном радном окружењу. Очекивани почетак рада за одабраног кандидата је 1.9.2016.

Партнери

Top