ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О СТИПЕНДИРАЊУ У ПОНЕДЕЉАК, 18. ДЕЦЕМБРА

Обавештавамo добитнике стипендије по Конкурсу за стипендирање најбољих студената другог и трећег степена на универзитетима земаља чланица Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину (EFTA) и на водећим светским универзитетима за школску 2017/18. годину да је Радна група Фонда на мејл адресе наведене у пријавама добитника стипендија упутила информацију о терминима за потписивање уговора, важним питањима за закључење уговора и пример уговора о стипендирању.

Потписивање уговора о стипендирању обавиће се у Палати Србија, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, 2 спрат, сала 233, у понедељак 18. децембра 2017. године у следећим терминима:

  • - студенти са почетним словом презимена А, Б, В, Џ и У од 9 до 10 часова;
  • - студенти са почетним словом презимена Г, Д, Ђ, Е, Ж, З, И, Ц и Ћ од 10 до 11 часова;
  • - студенти са почетним словом презимена Ј, К, Л, Љ, Х и Ч од 11 до 12 часова;
  • - студенти са почетним словом презимена М, Н и Ф од 12:00 до 13:00 часова;
  • - студенти са почетним словом презимена Њ, О, П и Р од 13:00 до 14:00 часова;
  • - студенти са почетним словом презимена С, Т и Ш од 14:00 до 15:00 часова.

Радна група Фонда за младе таленте подсећа добитнике стипендијe да приликом потписивања уговора о стипендирању обавезно са собом понесу важећа лична документа ради идентификације (лична карта или пасош) и копију картице личног динарског текућег рачуна ради провере података у уговору.

Добитници стипендије не треба да попуњавају уговор и шаљу електронским путем Радној групи Фонда или да штампан носе са собом на потписивање, с обзиром да ће уговори бити припремљени од стране Фонда за младе таленте за потписивање у наведеном термину.

За потписивање уговора обавезно је лично присуство добитника стипендије. У изузетним и оправданим случајевима (болест стипендисте или оправадано одсуство) потписивање уговора може обавити особа која има оверено овлашћење за потписивање уговора о стипендирању а више у вези са наведеним је садржано у мејлу који је достављен свим добитницима стипендије.

Обавештавамо још једном добитнике стипендије да је потписивање уговора предвиђено искључиво у наведеном термину како би се у што краћем року припремили налози за исплату стипендија за све добитнике.

Подсећамо добитнике стипендије или овлашћена лица  да је приликом доласка на потписивање уговора о стипендирању у Палату Србија неопходно да буду адекватно обучени ради несметаног уласка у зграду (недозвољен улазак у тренерци и спортској опреми).

            Још једном вам свима честитамо на стипендији Доситеја!

Партнери

Top