ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВУ СТИПЕНДИСТА ФОНДА ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ У КОМПАНИЈИ BUCK

Обавештавамо стипендисте Фонда за младе таленте да је продужен рок за подношење пријава на конкурс за радно место у Сектору за развој на позицији Инжењера развоја у компанији BUCK.

Компанија BUCK је водећи произвођач светиљки, добитник преко двадесет националних и интернационалних награда за индустријски дизајн, графички дизајн и архитектуру.

Конкурс је намењен дипломираним инжењерима машинства који испуњавају следеће услове: .

- Диплома машинског факултета са мастер студија, смер: a. дизајн у машинству (http://www.mas.bg.ac.rs/studije/mas/modul-7), б. производно машинство (http://www.mas.bg.ac.rs/studije/mas/modul-16) - Познавање рада на рачунару са MS Office пакетом и CATIA V5 S/W; - Активно знање енглеског језика; - Пожељно знање немачког језика (пасивно/активно); - Пожељно искуство рада у струци; - Поседовање возачке дозволе Б категорије.

Дневни задаци и дужности самосталног инжењера развоја:

- анализира и самостално израђује производну документацију нових производа базирану на CATIA V5 3D CAD софтверу, као и развој алата који прате нове производе; - координира реализацију прототипова нових производа и нултих серија; - проверава готов производ и контролише његову усаглашеност са документацијом; - анализира функционалност постојећих производа и/или технологија и према потреби иницира техничке промене у циљу повећања функционалности и смањивања трошкова израде; - прати реализацију технологије израде производа у производњи; - сарађује са спољним сарадницима друштва; - развија кооперантску мрежу са фирмама напредних технологије у циљу проширења флексибилности понуде (нови производи) и капацитета производног програма друштва; - по захтеву производње, у договореном року израђује неопходну радионичку документацију; - по захтеву продаје учествује у изради техничких модела осветљења и израђује производну документацију за нове производе; - спроводи политику и реализацију циљева квалитета; - испуњава обавеза са становишта Закона о заштити на раду и подзаконских аката; - креира имиџ друштва уз поштовање кодекса понашања и организационе културе друштва.

Сви заинтересовани стипендисти Фонда за младе таленте који испуњавају наведене услове своју биографију могу послати на мејл: jelena.ilic@mos.gov.rs најкасније до понедељка 15. августа 2016. године. након чега ће компанија BUCK вршити селекцију кандидата.

Очекивани почетак рада за одабраног кандидата је 1. септембар 2016. године.

Партнери

Top