САРАДЊА ФОНДА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ СА ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. - КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ - ПОСАО И ПРАКСА ЗА БУДУЋЕ ЛИДЕРЕ СРБИЈЕ -

Споразум о сарадњи који је потписан између комапније Телеком Србија а.д. и Министарства омладине и спорта 10. јула 2013. године на период од четири године почео је да даје прве конкретне резултатe.telekom9

На основу стручне радионице која је одржана у просторијама компаније Телеком Србија а.д. крајем јануара месеца којој је присуствовало више од 30 стипендиста Фонда, представници компаније су извршили тестирања кандидата. После извршене селекције полазника радионице и разматрања биографија које су кандидати доставили, стипендисткиња Милица Драјић добила је могућност ангажовања у Дирекцији ИТ подршку компаније Телеком а.д.

Такође, петоро стипендиста Фонда је почетком априла отпочело стручну праксу у периоду од два месеца у различитим организационим јединицама комапније Телеком, а међу њима су Катарина Вујић, Радомир Лазић, Ивана Марић, Милена Ђолић и Данка Симовић.

Основни циљ Споразума о сарадњи компаније Телеком Србија а.д. и Министарства омладине и спорта – Фонда за младе таленте Републике Србије је пружање могућности за обављање стручне праксе чиме стипендисти стичу искуства и овладавају практичним вештинама али и могућности запошљавања младих талената у складу са могућностима и потребама компаније.

Партнери

Top