USVOJENA LISTA PRELIMINARNIH REZULTATA PO KONKURSU ZA STIPENDIRANjE STUDIJA U INOSTRANSTVU ZA ŠKOLSKU 2016/17. GODINU

Fond za mlade talente pri Ministarstvu omladine i sporta sa zadovoljstvom saopštava da je na 69. sednici, održanoj 24. novembra 2016. godine doneta Odluka o usvajanju Liste preliminarnih rezultata po Konkursu za stipendiranje najboljih studenata drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2016/17. godinu.

Na ovogodišnji konkurs Fonda za mlade talente, koji je trajao od 29. jula do 1. novembra 2016. godine, prijavio se ukupno 551 kandidat.

Lista preliminarnih rezultata objavljena je na internet stranici Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije – Fonda za mlade talente - www.fondzamladetalente.rs

Rok za primedbe kandidata je 7 dana od dana objavljivanja Liste preliminarnih rezultata, odnosno do 1. decembra 2016. godine. Nakon roka predviđenog za primedbe, Fond za mlade talente usvojiće Listu dobitnika stipendije po navedenom konkursu. Ukoliko više od 500 kandidata ispuni sve uslove konkursa i dostavi potpunu dokumentaciju Fond za mlade talente će prilikom usvajanja Liste dobitnika stipendije kandidate rangirati u skladu sa kriterijumima objavljenim u tekstu Konkursa.

Uvid u listu preliminarnih rezultata konkursa možete izvršiti OVDE.

Partneri

Top