УТВРЂЕНИ ТЕРМИНИ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О СТИПЕНДИРАЊУ

Фонд за младе таленте Републике Србије обавештава стипендисте по Конкурсу за стипендирање најбољих студената другог и трећег степена на универзитетима земаља чланица Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину (EFTA) и на водећим светским универзитетима за школску 2016/17. годину да ће се потписивање Уговора о стипендирању обавити у Палати Србија, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, 2 спрат, сала 233, у петак 16. децембра 2016. године у следећим терминима:

- студенти са почетним словом презимена А, Б и В  од 9 до 10 часова;

- студенти са почетним словом презимена Г, Д, Ђ, Ж, З и Ј од 10 до 11 часова;

- студенти са почетним словом презимена И, К, Л, Љ, У, Ф, Х, Ц, Ч и Џ од 11 до 12 часова;

- студенти са почетним словом презимена М и Н од 12:00 до 13:00 часова;

- студенти са почетним словом презимена О, П и Р од 13:00 до 14:00 часова;

- студенти са почетним словом презимена С, Т, Ћ и Ш од 14:00 до 15:00 часова.

Подсећамо добитнике стипендијe да приликом потписивања Уговора о стипендирању обавезно са собом понесу важећа лична документа ради идентификације (лична карта или пасош) и копију картице личног динарског текућег рачуна ради провере података у уговору.

За потписивање уговора обавезно је лично присуство добитника стипендије. У изузетним и оправданим случајевима (болест стипендисте или оправдано одсуство) потписивање уговора може обавити особа која има оверено овлашћење за потписивање уговора о стипендирању. Овлашћено лице потребно је да има оверено овлашћење, своју личну карту, и податке о добитнику стипендије у чије име потписује уговор. Подаци о добитнику (а не документа) које овлашћено лице треба да има су:

- подаци из личне карте/пасоша;

- број динарског текућег рачуна добитника стипендије;

- назив факултета и универзитета на ком је добитник стипендије завршио целокупне или минимум једну годину основних академских студија у Републици Србији;

- степен студија и назив универзитета на ком је добитник стипендије уписан у школској 2016/17. години, као и држава у којој студира.

За студенте који су послали оверено овлашћење у пријави на конкурс Радна група Фонда ће припремити овлашћења уз уговоре. Студенти који су послали скенирана овлашћена и обичне, неоверене фотокопије овлашћења, потписана овлашћења која нису оверена, Фонд за младе таленте обавештава да се таква документа не могу прихватити и да овлашћено лице не може закључити уговор уколико не достави оверено овлашћење на дан потписивања Уговора о стипендирању за школску 2016/17. годину.

Још једном подсећамо стипендисте да се овера докумената врши у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр. 93/14 и 22/15), односно код јавног бележника, у судовима,  општинским управама или у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије.

Сви добитници стипендије треба да имају у виду да је потписивање уговора предвиђено само у наведеном термину како би се у што краћем року припремили налози за исплату стипендија за све добитнике.

Такође, подсећамо да приликом доласка на потписивање уговора о стипендирању у Палату Србија стипендисти или овлашћена лица буду прикладно обучени ради несметаног уласка у зграду (недозвољен улазак у тренерци и спортској опреми).

 Новчани износ стипендије по наведеном конкурсу износи 548.720,00 динара, а стипендисти који потпишу Уговор о стипендирању за шк. 2016/17. годину примиће износ у целости.

 Имајући у виду да је свим добитницима стипендије прослеђен мејл – обавештење са предлогом Уговора о стипендирању, молимо све добитнике стипендије да пажљиво прочитају обавештење у целости и да Радној групи Фонда на адресу електронске поште fond.info@mos.gov.rs  потврде да ли су сагласни са уговором и да ће у предвиђеном термину доћи лично или ће друго лице по овлашћењу доћи на закључење Уговора о стипендирању за школску 2016/17. годину.

             Још једном вам свима честитамо на стипендији Доситеја!

Партнери

Top