ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈЕ ЗА НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ

Фонд за младе таленте са задовољством обавештава стипендисте по Конкурсу за стипендирање најбољих студената у Републици Србији за шк. 2011/12. годину да су налози за исплату четири рате стипендије достављени Управи за трезор Министарства финансија ради исплате стипендије на личне динарске текуће рачуне корисника стипендије. Исплата четири рате стипендије – за период октобар 2011.- јануар 2012. године, за све стипендисте који су у предвиђеним терминима потписали Уговоре о стипендирању планирана је за 29. фебруар 2012. године. Захваљујући Фонду за младе таленте, који функционише у оквиру Министарства омладине и спорта, генерација најбољих студената завршних година основних, мастер и интегрисаних студија за шк. 2011/12. годину добијаће по 25.000 динара нето месечно током десет наставних месеци. Свим студентима и студенткињама добитницима стипендија Доситеја честитамо и желимо успешан завршетак студија.

Партнери

Top