КОНКУРС ЗА НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ПОСТИГНУТЕ УСПЕХЕ НА ПРИЗНАТИМ ТАКМИЧЕЊИМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ - ЗАТВОРЕН

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ПОСТИГНУТЕ УСПЕХЕ НА ПРИЗНАТИМ ТАКМИЧЕЊИМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ 2019. ГОДИНЕ

Конкурс ће бити отворен до 31. августа 2020. године, а право на награду ће имати ученици средњих школа који су у периоду од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2019. године освојили једну од прве три награде/места на републичким или међународним признатим такмичењима. Конкурс је објављен у дневном листу „Курир”, као и на званичним интернет презентацијама Министарства омладине и спорт – www.mos.gov.rs и Фонда за младе таленте Републике Србије – www.fondzamladetalente.rs. Текст Конкурса можете погледати ОВДЕ. Модел пријаве на Конкурс можете преузети ОВДЕ. Образац изјаве за држављанство можете преузети ОВДЕ. Модел потврде о статусу ученика у време освајања награде (модел потврде бр. 1) можете преузети ОВДЕ. Модел потврде о оствареном резултату на такмичењу (модел потврде бр. 2) можете преузети ОВДЕ. Модел потврде о оствареном резултату на такмичењу (модел потврде бр. 3) можете преузети ОВДЕ. Документа која су саставни део Конкурса (Календари такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2018/19. годину и 2019/20. годину Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Календари такмичења Олимпијских спортских игара ученика Републике Србије за школску 2018/19. годину и 2019/20. годину Савеза за школски спорт Србије, Критеријуми за награђивање ученика средњих школа за постигнуте резултате на признатим такмичењима у области физичког васпитања и спорта које је усвојио Фонд Одлуком Број: 451-02-155/2020-04 од 8. јуна 2020. године и Стандарди за рангирање такмичења у земљи и иностранству из области музичке и балетске уметности које је усвојио Фонд Одлуком Број: 451-02-155/2020-04 од 8. јуна 2020. године) могу се погледати ОВДЕ. Откад је у надлежности Министарства омладине и спорта, од 2008. године до данас Фонд је доделио близу 12.700 награда ученицима средњих школа за постигнуте успехе на признатим републичким и међународним такмичењима.

Партнери

Top