КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА У ИНОСТРАНСТВУ - ЗАТВОРЕН

Конкурс за стипендирање најбољих студената студија другог и трећег степена на универзитетима земаља чланицa европске уније и европске асоцијације за слободну трговину (EFTA) и на водећим светским универзитетима

УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ СУ:

- да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице;

- да имају пребивалиште у Републици Србији, односно боравиште – за лица која имају статус избеглице;

- да су положили све испите из претходних година студија;

- да им је просечна оцена најмање 8,50 у току основних академских студија; - да нису навршили 27 година живота - за студенте студија другог степена, односно 29 година живота – за студенте студија трећег степена до датума расписивања конкурса;

- да су најмање једну годину основних академских студија завршили (положили све испите предвиђене акдредитованим студијским програмом за ту годину студија) на акредитованим високошколским установама у Републици Србији;

- да су у школској години  уписани на годину коју похађају на студијама другог или трећег степена на једном од универзитета земаља чланица Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину или на водећим светским универзитетима.

Текст конкурса, моделе пријава на Конкурс, Листу водећих светских универзитета, изјаву о сагласности за прибављање података, пример овлашћења за потписивање уговора и модел уговора о стипендирању можете преузети ОВДЕ.

 

 

Партнери

Top