ОБАВЕШТЕЊЕ

Законом о изменама и допунама Закона о министарствима утврђен је делокруг Министарства науке, технолошког развоја и иновације. Даном ступања на снагу овог закона Министарство науке, технолошког развоја и иновација преузима од Министарства омладине и спорта права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење својих надлежности у области подршке младим талентима, утврђених овим законом.

Партнери

Top