ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА НАЧИНОМ ОДРИЦАЊА ОД СТИПЕНДИЈЕ ФОНДА ИЛИ СТИПЕНДИЈЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

С обзиром на велики број постављених питања Фонду за младе таленте путем телефона и друштвених мрежа током претходна два дана, а у вези са процедурама одрицања стипендије из буџета Републике Србије (најчешће у питању стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја), Фонд обавештава своје добитнике стипендије следеће:

Уколико сте добили и стипендију Фонда и стипендију Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а желите да се одрекнете стипендије Доситеја Фонда за младе таленте - Министарства омладине и спорта непходно је да упутите писани захтев о одрицању стипендије Фонда на адресу: jelena.brankovic@mos.gov.rs, где ћете навести ваше личне податке (име, презиме, ЈМБГ, адресу, контакт телефон), као и разлоге одустајања од стипендије.

Уколико желите да се одрекнете стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја (стипендија у износу од 8.400,00 динара), неопходно је да се обратите на телефон: 011/3806-914.

Добитници стипендије Фонда за младе таленте ће током следеће недеље добити обавештење путем мејла у вези са терминима потписивања Уговора о стипендирању, као и даљим процедурама у вези са уговорним обавезама, исплатом стипеније и осталим важним питањима везаним за статус стипендисте.

Партнери

Top