ODRŽANA KONFERENCIJA „BOLjI USLOVI ZA ZAPOŠLjAVNjE MLADIH“

U Uniji poslodavaca Srbije održana je završna konferencija »Bolji uslovi za zapošljavanje mladih - Uloga i značaj učeničke i stručne prakse i aktivne mere politike zapošljavanja usmerenih ka mladima«.

Na konferenciji su pored UPS, kao organizatora, učestvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva prosvete, Ministarstva omladine i sporta – Fonda za mlade talente, Nacionalne službe za zapošljavanje, Saveta za zapošljavanje Grada Beograda, Centra za razvoj karijere, Beogradske otvorene škole, Američke privredne komore, Konfindustrije, kompanije NIS i Škole za negu lepote.

20141120_121948

Predsednik UPS Nebojša Atanacković je, otvarajući konferenciju, istakao da je formalno obrazovanje u Republici Srbiji bazirano na usvajanju teorijskih znanja, dok se praktičnoj nastavi ne posvećuju adekvatno vreme i pažnja.

Ispred Ministarstva omladine i sporta – Fonda za mlade talene prisutnima se obratio koordinator radne grupe Fonda Miloš Radosavljević koji je istakao da je skoro 3000 mladih koristilo usluge Centra za karijerno vođenje i savetovanje i da se redovno organizuje praksa u 30 kompanija, u kojima postoji mogućnost zaposlenja, ali je napomenuo da veliki problem prilikom organizovanja stručne prakse predstavlja pravna regulativa. Takođe, istakao je da je važno ojačati ulogu kancelarija za mlade koje postoje u  dve trećine opština u Srbiji i da je do sada 400 mladih preko Ministarstva omladine i sporta dobilo praksu, a samim tim i mogućnost zaposlenja, kao i da je 70 odsto studenata koji su koristili usluge Fonda za mlade talente, po završetku studija našlo posao.

Svega četiri procenta mladih smatra da su tokom formalnog obrazovanja stekli potrebna znanja i praktične veštine za realan posao i ovo se ogleda u visokoj nezaposlenosti mladih. U okolnostima gde je evidentan neskalad znanja koja se steknu u školi sa veštinama koje poslodavci očekuju, svaki podsticaj za organizovanjem praktičnih obuka je izuzetno značajan.

Partneri

Top