ПРОГРАМ MIGRATION FOR DEVELOPMENT НЕМАЧКОГ ДРУШТВА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ (GIZ)

Фонд за младе таленте Републике Србије обавештава стипендисте Фонда да је отворен програм Migration for Development који је намењен стручњацима који су заинтересовани да се из Немачке врате и запосле у Србији.

Centre for International Migration and Development (CIM) је заједничка радна јединица Немачког друштва за међународну сарадњу (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ) и Централе за међународно тржиште рада и посредовање стручне радне снаге Немачке савезне агенције за рад (Zentrale für Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit - ZAV/BA).

По налогу Немачког савезног министартсва за економску сарадњу и развој овај програм се реализује у 25 земаља света и путем трансфера знања и искуства тежи да подржи и оснажи везе са матичним земљама, у циљу њиховог развоја.

Програм обухвата 5 области деловања и то:

- трансфер знања путем стручњака повратника - сарадња са дијаспором - саветовање миграција на политичком нивоу - саветовање миграција у оквиру Немачког информативног центра за миграције, образовање и каријеру (DIMAK) - пословне идеје у циљу развоја

Трансфер знања путем стручњака повратника је намењен особама које долазе из Републике Србије (или имају миграционо порекло из РС) и налазе се у Савезној Републици Немачкој, где су завршили студије, или стекли радно искуство у својој струци у трајању од најмање 2 године. Програм заинтересованима нуди саветовање о тржишту рада у Србији, предлагање и посредовање радних места и умрежавање, а у одређеним случајевима и финансијску подршку у виду додатка на плату. Информације су доступне преко сајта http://www.returning-experts.de/en. За учешче у програму је неопходна регистрација преко линка: http://www.zav-reintegration.de/EN/Bewerber/Register

Партнери

Top