UTVRĐENI TERMINI ZA POTPISIVANjE UGOVORA O STIPENDIRANjU

Fond za mlade talente Republike Srbije obaveštava stipendiste po Konkursu za stipendiranje najboljih studenata drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2016/17. godinu da će se potpisivanje Ugovora o stipendiranju obaviti u Palati Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo, 2 sprat, sala 233, u petak 16. decembra 2016. godine u sledećim terminima:

- studenti sa početnim slovom prezimena A, B i V  od 9 do 10 časova;

- studenti sa početnim slovom prezimena G, D, Đ, Ž, Z i J od 10 do 11 časova;

- studenti sa početnim slovom prezimena I, K, L, Lj, U, F, H, C, Č i Dž od 11 do 12 časova;

- studenti sa početnim slovom prezimena M i N od 12:00 do 13:00 časova;

- studenti sa početnim slovom prezimena O, P i R od 13:00 do 14:00 časova;

- studenti sa početnim slovom prezimena S, T, Ć i Š od 14:00 do 15:00 časova.

Podsećamo dobitnike stipendije da prilikom potpisivanja Ugovora o stipendiranju obavezno sa sobom ponesu važeća lična dokumenta radi identifikacije (lična karta ili pasoš) i kopiju kartice ličnog dinarskog tekućeg računa radi provere podataka u ugovoru.

Za potpisivanje ugovora obavezno je lično prisustvo dobitnika stipendije. U izuzetnim i opravdanim slučajevima (bolest stipendiste ili opravdano odsustvo) potpisivanje ugovora može obaviti osoba koja ima overeno ovlašćenje za potpisivanje ugovora o stipendiranju. Ovlašćeno lice potrebno je da ima overeno ovlašćenje, svoju ličnu kartu, i podatke o dobitniku stipendije u čije ime potpisuje ugovor. Podaci o dobitniku (a ne dokumenta) koje ovlašćeno lice treba da ima su:

- podaci iz lične karte/pasoša;

- broj dinarskog tekućeg računa dobitnika stipendije;

- naziv fakulteta i univerziteta na kom je dobitnik stipendije završio celokupne ili minimum jednu godinu osnovnih akademskih studija u Republici Srbiji;

- stepen studija i naziv univerziteta na kom je dobitnik stipendije upisan u školskoj 2016/17. godini, kao i država u kojoj studira.

Za studente koji su poslali overeno ovlašćenje u prijavi na konkurs Radna grupa Fonda će pripremiti ovlašćenja uz ugovore. Studenti koji su poslali skenirana ovlašćena i obične, neoverene fotokopije ovlašćenja, potpisana ovlašćenja koja nisu overena, Fond za mlade talente obaveštava da se takva dokumenta ne mogu prihvatiti i da ovlašćeno lice ne može zaključiti ugovor ukoliko ne dostavi overeno ovlašćenje na dan potpisivanja Ugovora o stipendiranju za školsku 2016/17. godinu.

Još jednom podsećamo stipendiste da se overa dokumenata vrši u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14 i 22/15), odnosno kod javnog beležnika, u sudovima,  opštinskim upravama ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije.

Svi dobitnici stipendije treba da imaju u vidu da je potpisivanje ugovora predviđeno samo u navedenom terminu kako bi se u što kraćem roku pripremili nalozi za isplatu stipendija za sve dobitnike.

Takođe, podsećamo da prilikom dolaska na potpisivanje ugovora o stipendiranju u Palatu Srbija stipendisti ili ovlašćena lica budu prikladno obučeni radi nesmetanog ulaska u zgradu (nedozvoljen ulazak u trenerci i sportskoj opremi).

 Novčani iznos stipendije po navedenom konkursu iznosi 548.720,00 dinara, a stipendisti koji potpišu Ugovor o stipendiranju za šk. 2016/17. godinu primiće iznos u celosti.

 Imajući u vidu da je svim dobitnicima stipendije prosleđen mejl – obaveštenje sa predlogom Ugovora o stipendiranju, molimo sve dobitnike stipendije da pažljivo pročitaju obaveštenje u celosti i da Radnoj grupi Fonda na adresu elektronske pošte fond.info@mos.gov.rs  potvrde da li su saglasni sa ugovorom i da će u predviđenom terminu doći lično ili će drugo lice po ovlašćenju doći na zaključenje Ugovora o stipendiranju za školsku 2016/17. godinu.

             Još jednom vam svima čestitamo na stipendiji Dositeja!

Partneri

Top